Structuur in muurverf
Structuur in muurverf
De beste manier en materialen om structuur in muurverf te krijgen.
Muren met structuur
Er wordt onderscheid gemaakt tus­sen structuurpleister en structuur­verf. Zeer in het algemeen gesteld zijn structuurpleisters bedoeld voor een meer reliëfrijk effect en structuurver- ven voor rustiger effecten.

Structuurpleisters
Op vet- en stofvrije harde ondergron­den, zoals beton, baksteen, gasbe­ton, spaanplaat, gipskartonplaat en stucwerk, kunt u met structuurpleis­ters werken. Van behangen wanden moet eerst het behang worden ver­wijderd (zie het hoofdstuk 'Woning­stoffering'), aangezien de zware . pleister met behang en al van de wand zou kunnen vallen. De ondergrond moet dus goed schoon zijn. Het is gewenst eerst een grondlaag aan te brengen van een speciale pri­mer voor muurverven. Of u gebruikt een verdunde kwartsverf. Voor de verwerking van de meeste structuurpleisters zijn er speciale structuurrollers in de handel. Derge­lijke rollers zijn voorzien van een cilin­drische spons waarin vrij grote gaten zitten. Met de roller brengt u ongeveer 1 m2 pleister op de wand, waarna u onmiddellijk overgaat tot het eigen­lijke structuur of reliëf aanbrengen. Voor het motief of het patroon kunt u alle mogelijke attributen gebruiken. Een grashark, een grove kam, een harde borstel, een spons, zelfs een autoband of het blad van een oude handzaag. Te denken valt ook aan
Opbrengen van structuurverven en pleisters.

1. Wanneer u niet bang bent voor vuile handen, kunt u de wand met een heel aparte structuur opfrissen. Wel steeds de 'open tijd' van pleisters In acht nemen.

2. Met speciale rollers die. al zijn voorzien van een patroon, kunt u verrassende effecten realiseren. • 3. Structuren en reliëfs kunt u maken met borstels, boenders, lijmkammen en andere attributen. U kunt zelfs met een oude autoband over de muur 'rijden' ...

4. Structuurpleister, eenmaal opgebracht, kan met een plakspaan of stukadoortroffel aardige effecten opleveren. Door met de spaan alleen maar beurtelings te 'wrijven en oplichten' wordt een soort ribbelstructuur bereikt.
een zelf te maken motief dat u uit een hard stuk plastic knipt of zaagt. Maak eerst op een stuk hardboard of spaanplaat een proefstukje om te zien of de aangebrachte structuur u aanstaat. Erg gewild zijn wanden met een boomschors-effect. Er zijn pleisters op basis van kunststofdispersie in de handel, die grote korrels bevatten waarmee u dat effect krijgt. Met de plakspaan een laag opbrengen die even dik is als de grootste korrels, en daarna de spaan bijvoorbeeld verti­caal over de pleister bewegen. Zeer ruige structuren zijn te bereiken door de pleister letterlijk tegen de wand te smijten. Hiervoor zijn uitsluitend pleisters geschikt die zeer goed hechten en snel drogen. De onder­grond moet droog en vooral hard zijn. Op poreuze wanden kunnen deze structuurpleisters niet of nauwelijks gebruikt worden. Fijner van structuur worden wanden waarop een schuurspecie is gezet die uithardt door toegevoegd gips (zie ook bij 'Stukadoren'). Door de opge­brachte pleister te deppen met een borstel is ook in de schuurspecie een structuur aan te brengen. Het moet in het algemeen worden af­geraden in één keer een groter op­pervlak dan circa 1 m2 pleister op de wand aan te brengen, omdat de ver­werkingstijd van de pleister ongeveer 15 minuten bedraagt. Pleister die al bezig is te drogen levert ten opzichte van de rest een afwijkende structuur op. Na 48 uur is de pleister voldoende uitgehard en kunt u de pleisterlaag eventueel met latexverf een kleur ge­ven.

Structuurverven
Meestal zijn structuurverven plasti­sche verven waar doorheen fijne kwartsdeeltjes zijn vermengd, van­daar dat ze ook wel kwartsverven worden genoemd. Structuurverven zijn zowel binnen als buiten aan te brengen. Praktisch elke ondergrond kan er mee behandeld worden, zelfs goed vastzittend behang. In het laat­ste geval is het raadzaam om de na­den en oneffenheden glad te schuren en kieren en gaatjes op te vullen met een waterverdunbaar vulmiddel, want door de fijne structuur van de verf tre­den onvolkomenheden onherroe­pelijk aan het licht.
Structuur- of kwartsverf dient met een grote kwast (een zogeheten blok­kwast is zeer geschikt), te worden op­-gebracht, waarna het uitrollen met een structuurroller voor fraaie resul­taten zorgt. De beste effecten ont­staan wanneer met water verdunde · kwarts wordt voorgestreken. Na dro­ging kan de definitieve, niet-verdunde verflaag worden opgebracht. Ook voor structuurverf geldt: binnen een kwartier verwerken en daarna niet meer rollen of vegen; de verflaag is dan al te veel opgedroogd. Structuurverf is in vele kleuren en tin­ten verkrijgbaar. Kwasten, roller en ander gereedschap na gebruik met water schoon spoelen.

Succes met structuur in je muurverf te krijgen, Team Verfbeter.nl
Copyright © 2023 Verfbeter.nl. Alle rechten voorbehouden.