Raam kozijn verven
Raam kozijn verven
Hoe kan je het beste een raam of raamkozijn verven en tips & tricks.
Een raam is een houten, metalen of kunststof lijstwerk waarbinnen een glazen ruit, hetzij van enkel-, hetzij van dubbelglas, is gevat. Het raam op zijn beurt zit altijd in een raamkozijn. Zonder dat zou een raam niet kunnen draaien, tuimelen of schuiven. Som­mige raamkozijnen bevatten zowel een vast als een te openen raam. Naar de wijze van openen onder­scheiden we de volgende typen: en­kel of dubbel draairaam, tuimelraam, verticaal schuifraam, jaloezieënraam, en het naar binnen vallend raam. Voor een be­tere isolatie kunnen de ramen van dubbelglas of een voorzetraam wor­den voorzien. Sommige isolerend glas kunt u zelf aanbrengen, ander isole­rend glas zal uitsluitend door een er­kend glasbedrijf moeten worden ge­plaatst. De meest toegepaste ramen zijn draairamen, zij behoren tot het type dat om een loodrechte as draait. Ze zijn in vele standaardmaten verkrijg­baar, sinds enige jaren ook als bouw­pakket.

Steeds populairder zijn de tuimelramen die in het midden om een horizontale as draaien. Omdat ze van binnenuit zijn schoon te maken, zijn ze als verdiepingsramen geschikt. Een nadeel is dat ze vrij gemakkelijk zijn te openen: kinderen hebben er weinig moeite mee en kunnen erdoor naar buiten kruipen. Schuiframen, althans die welke verticaal schuiven, komen steeds minder voor. Dat komt voor­namelijk door de schuif- en balans constructie, waarvan de vervaardi­ging nogal kostbaar is. Bovendien is de tochtafdichting vaak een pro­bleem. Verticale schuiframen zijn· echter gemakkelijk te reinigen en bie­den goede ventilatiemogelijkheden. Ze hebben grotendeels plaatsge­maakt voor de horizontaal schuiven­de typen. In de duurdere woningbouw vindt men de zogeheten taatsramen, die zowel om een verticale als een horizontale as kunnen draaien. Een taatsraam maakt een optimale venti­latie mogelijk en kan aan beide zijden van binnenuit worden schoonge­maakt. Voor het openen en sluiten moeten meerdere handelingen wor­den verricht, hetgeen een zekere 'kindveiligheid' betekent.

Voorbereiding is noodzakelijk om mooi geschilderde kozijnen te krijgen
Voor alle ramen geld dat je moet beginnen met ontvetten. gebruik daarovoor een mix van water met Amnonia en dat je goed moet schuren met een korel 120 to 200.Na het schuren alles stofvrij maken en ontvetten met het Amonia en water mengsel. Dit voorbereidende werk is allesbepalend voor een goed resultaat

Succes met je raamkozijnen verfen, Team Verfbeter.nl
Copyright © 2023 Verfbeter.nl. Alle rechten voorbehouden.