Raam kozijn verven
Raam kozijn verven
Hoe kan je het beste een raam of raamkozijn verven en tips & tricks.
Een raam is een houten, metalen of kunststof lijstwerk waarbinnen een glazen ruit, hetzij van enkel-, hetzij van dubbelglas, is gevat. Het raam op zijn beurt zit altijd in een raamkozijn. Zonder dat zou een raam niet kunnen draaien, tuimelen of schuiven. Som­mige raamkozijnen bevatten zowel een vast als een te openen raam. Naar de wijze van openen onder­scheiden we de volgende typen: en­kel of dubbel draairaam (tekening 1), tuimelraam (2), verticaal schuifraam (3), jaloezieënraam (4), en het naar binnen vallend raam (6). Voor een be­tere isolatie kunnen de ramen van dubbelglas of een voorzetraam wor­den voorzien. Sommig isolerend glas kunt u zelf aanbrengen, ander isole­rend glas zal uitsluitend door een er­kend glasbedrijf moeten worden ge­plaatst (zie voor isolerend glas bij 'Isoleren'). De meest toegepaste ramen zijn draairamen, zij behoren tot het type dat om een loodrechte as draait. Ze zijn in vele standaardmaten verkrijg­baar, sinds enige jaren ook als bouw­pakket.

Steeds meer in de huidige woning­bouw toegepast zijn de tuimelramen die in het midden om een horizontale as draaien. Omdat ze van binnenuit zijn schoon te maken, zijn ze voor 1 als verdiepingsramen geschikt. Eea nadeel is d~t ze vrij gemakkelijk zijn t~ openen: kinderen hebben er weinig moeite mee en kunnen erdoor naar buiten kruipen. Schuiframen, althans die welke verticaal schuiven, komen steeds minder voor. Dat komt voor­namelijk door de schuif- en balans­constructie, waarvan de vervaardi­ging nogal kostbaar is. Bovendien is de tochtafdichting vaak een pro­bleem. Verticale schuiframen zijn· echter gemakkelijk te reinigen en bie­den goede ventilatiemogelijkheden. Ze hebben grotendeels plaatsge­maakt voor de horizontaal schuiven­de typen. In de duurdere woningbouw vindt men de zogeheten taatsramen, die zowel om een verticale als een horizontale as kunnen draaien. Een taatsraam maakt een optimale venti­latie mogelijk en kan aan beide zijden van binnenuit worden schoonge­maakt. Voor het openen en sluiten moeten meerdere handelingen wor­den verricht, hetgeen een zekere 'kindveiligheid' betekent.
Copyright © 2022 Verfbeter.nl. Alle rechten voorbehouden.