Een plafond verven
Een plafond verven
De beste manier en metarialen om een plafond te verven
Plafonds repareren en schilderen
Niet voor niets beginnen we onze in­structies bij het plafond: dat bevindt zich boven in het vertrek en u weet inmiddels dat u bij het schilderen altijd bovenaan · moet beginnen en dat muurverven altijd vóór olie- of synthe­tische verven moeten worden aange­bracht. Het plafond moet natuurlijk eerst worden schoongemaakt, maar niet eerder dan nadat u er achter bent gekomen met welk verfproduct het plafond eerder is behandeld. Hoe komt u daarachter?

Witkalk
Als een gestukadoord plafond, sinds ongeveer 1950 niet meer geschilderd, dan is het bijna zeker dat het plafond met witkalk is behandeld. U kunt dat voelen (als u er over wrijft merkt u dat het oppervlak wat zan­derig is) of proeven (als de oude verf­laag wordt afgestoken en u binnen korte tijd een wat zoetige smaak proeft, dan gaat het om witkalk). De witkalklaag kan maar het best hele­maal worden afgestoken, als hij in slechte toestand verkeert. In het an­dere geval kan de kalklaag blijven zit­ten en worden schoongemaakt met een sopje van lauw water en zachte zeep. Een enkele bladder haalt u weg, de ontstane oneffenheid plamuurt u met Alabastine of een ander vulmid­del dat met water kan worden aange­maakt. Nogmaals: als het plafond met bladders is overdekt, blijft er niet veel anders over dan het geheel af te ste­ken. Een onplezierige klus, aan te pakken met een afsteekmes, en uitte voeren op een kamersteiger, veilige trap of ladder die u in staat stelt met uw hoofd net onder het plafondvlak te staan, zodat u niet te veel 'in de hoog­te' hoeft te werken. Een hoofd­dekseltje en een veiligheidsbril zijn at­tributen die zeker hun nut bewijzen. Als het plafond schoon is kunt u het opnieuw behandelen met twee of drie dunne lagen witkalk of met een veeg­vaste muurverf die eveneens in twee of drie lagen wordt opgezet. Bij het werken met witkalk moet de nodige voorzichtigheid worden betracht; spatten in de ogen kunnen vervelende gevolgen hebben. Draag dus een vei­ligheidsbril die ook aan de zijkanten dicht is.

Veegvaste muurverf als plafondverf
Veegvaste muurverf heet nu eenmaal zo, maar het zou net zo goed veeg­vaste 'plafondvert' kunnen heten er is geen verschil. Als een plafond al eens eerder met dit type verf (men spreekt ook wel van lijmverf) is behandeld, was het plafond dan schoon met water zonder enige toevoeging. Omdat veegvaste muurverf niet wa­tervast is kunt u het dus gemakkelijk atwassen. Als u twijfelt over de aard van de gebruikte verf, maak dan een vinger nat en veeg ermee over het plafond; wanneer er verf op uw vinger komt is er sprake van veegvaste 'muurverf Was het plafond nog een keer schoon en plamuur eventuele gaatjes en scheurtjes bij met gipspla­muur, Alabastine, of een ander vul­middel op waterbasis. Vervolgens twee of drie dunne lagen veegvaste muurverf aanbrengen.

Latexverf als plafondverf
Misschien wel de bekendste muur­verfis latex. Het lost niet op inwater en heeft een redelijk ademend of vocht­regulerend vermogen. Dat maakt de­ze verfsoort heel geschikt als pla­fondverf. Om te weten wat er voor soort verf op het plafond zit, maakt u een stukje van het plafond weer wat nat. Lost de verf­laag niet op en wordt het water ook niet direct aangezogen, dan hebt u naar alle waarschijnlijkheid te maken met latexverf of een normale afschil­derverf. Wilt u een oude latexlaag ver­wijderen, dan zult u met het afsteek­mes moeten werken. Is het oppervlak nog in goede staat, dan hoeft u niet veel méér te doen dan wassen met water waaraan een klein scheutje am­moniak is toegevoegd. Een met latex behandeld plafond moet bij voorkeur ook weer met latex worden overge­schilderd. In sommige publikaties wordt weliswaar beweerd dat latex en normale afschilderverven over elkaar heen kunnen worden aangebracht, maar in de praktijk blijkt het resultaat toch tegen te vallen. Latex is een enigszins ademende verf, normale afschllderverf (hiermee wordt be doeid de verven op lijnoliebasis en die op basis van kunsthars zoals alkyd­harsverven) is een verf die de onder­grond juist afsluit. Alleen al om deze tegenstrijdige eigenschappen moe­ten de genoemde verven niet 'door elkaar' worden aangebracht, en dus ook niet over elkaar. Latexverf is een gemakkelijk verwerk­baar produkt. Het kan met een blok­kwast of een verfroller worden opge­bracht. Denkt u eraan, dat latex even­min over veegvaste muurverf mag worden gebruikt. Dat kan alleen als er eerst een fixeermiddel(nietteverwai-­ren met een voorstrijkmiddel of een fixerende primer) over de veegvaste muurverf wordt aangebracht.

Synthetische verf als plafondverf
Een met olie- of alkydharsverf behan­deld plafond moet ook weer met het­zelfde verfsysteem worden overge­schilderd. Het plafond afwassen met water waarin wat ammoniak is ge­daan, licht opschuren met fijn schuur­papier, en dan gronden. Eventueel plamuren met lakplamuur waaraan wat gips is toegevoegd. Nogmaals gronden en vervolgens afschilderen met matte of satijnverf. Hoogglanzen­de verf is voor plafonds overigens minder geschikt vanwege optreden­de, hinderlijke licht-reflecties. Nieuwe plafonds kunnen bestaan uit pleisterwerk op steengaas, uit hardboardplaten, zachtboardplaten, houtwolcementplaten, gipskarton­platen, of houten schroten. In vrijwel alle gevallen (behalve daar waar het betonnen plafonds betreft) zijn deze plaatmaterialen of schroten aange­bracht op een tegen het plafond be­vestigd raamwerk, bestaande uit zgn. tengels: vurehouten latten van ± 7 x 2 cm of ± 5 x 2 cm in doorsnede.

Succes met je plafond verven, Team Verfbeter.nl
Copyright © 2023 Verfbeter.nl. Alle rechten voorbehouden.