Een muur verven
Een muur verven
De beste manier en materialen om een muur te verven.
Welke muurverf soort kan ik gebruiken?
Misschien wel de bekendste muur­verf is latex. Het lost niet op in water en heeft een redelijk ademend vermo­gen. Dat maakt deze verfsoort ook heel geschikt als plafondverf. Bedenk echter dat latex niet over veegvaste muurverf mag worden gebruikt. Dat kan wèl als er eerst een fixeermiddel over de veegvaste muurverf wordt aangebracht. Bij twijfel over de aard van de be­staande verflaag: veeg er over met een natte vinger. Komt er verf op de vinger, dan is de verf 'veegvast'.

Muurverf vernieuwen
Schilderwerk dat moet worden ver­nieuwd, is op twee manieren te behandelen. De eerste manier: verwij­der loszittende lagen en bladders met een plamuurmes of verfkrabber. Schuur houtwerk met middelgrof schuurpapier en maak het goed stof­vrij. Breng een grondverflaag aan en plamuur daarna kale plekken en onef­fenheden glad. De plamuurlaag na droging bijschuren met fijn schuurpa­pier, stofvrij maken en van een twee­de grondverflaag voorzien. Deze laag lichtjes bijschuren, vervolgens een afschiiderlaag van glans-, satijn- of matte verf opbrengen. Voor donkere afschilderkieuren grijze grondverf toepassen, voor heel lichte afschil­derkleuren witte grondverf.
De tweede manier: verwijder loszit­tende verflagen en/of bladders met een plamuurmes of verfkrabber. Maak het houtwerk schoon met wa­ter, waaraan een flinke scheut ammo­nia is toegevoegd. Was het hout na met schoon water. Schuur het vlak na droging met fijn schuurpapier en stof het af. Breng een eerste grondverf­laag op en plamuur deze grondig bij met een lakplamuur. Schuur de pla­muurlaag na het drogen glad en vlak en breng daarna een tweede grond­verflaag aan, hetzij witte, hetzij grijze grondverf. Deze grondverflaag licht­jes en fijn opschuren en vervolgens afschilderen.

Hoe krijg ik het mooiste resultaat?
De mooiste resultaten worden bereikt door het werk na de laatste grond­verflaag voor te lakken met een met terpentine verdunde hoogglansverf of, beter nog, met een voorlaklaagaag bestaande uit vijftig procent grijze of witte grondverf en vijftig procent hoogglansverf in de gewenste kleur. Als deze voorlaklaag goed droog is kunt u de definitieve afschilderiaag opbrengen.

Tip
Nog een tip: waar een kwaststreep eindigt, moet de volgende beginnen. Nat sluit aan op nat. Zorg er bij het verdelen van de verf voor, dat er geen nieuwe verflaag op een tevoren aan­gebrachte, halfdroge laag terecht komt. Die strepen blijven altijd te zien.

Succes met schilderen! Team Verfbeter.nl
Copyright © 2023 Verfbeter.nl. Alle rechten voorbehouden.