Buiten een Muur Verven
Buiten een Muur Verven
De beste manieren om buiten muren en gevels te verven
Baksteen, beton en pleisterwerk zijn wat men noemt steenachtige bouw­materialen. Ze worden meestal niet geschilderd omdat ze van zichzelf weersbestendig zijn, maar in sommi­ge gevallen, bijvoorbeeld bij minder goede baksteensoorten, verweerde beton of kalkzandsteen, of in slechte conditie verkerend pleisterwerk, kan het aanzien worden verbeterd met het aanbrengen van een verfsysteem. Hiervoor komen eigenlijk de meeste buitenverven in aanmerking: alkyd­harsverven, chloorrubberverven, be­tonverven en bepaalde· emulsie- of dispersieverven zoals latex of acryl. Voordat u een verfsysteem kiest zult u met zekerheid moeten weten of de betreffende buitenmuur wel of niet moet blijven 'ademen'. In veel geval­len is dat noodzakelijk bij geheel mas­sieve baksteenmuren, muren dus die niet van een spouwruimte tussen bin­nen-en buitenmuur zijn voorzien. Hier moet altijd een ademende buitenverf worden toegepast, zoals bijvoor­beeld acrylverf, een zeer elastische vochtregulerende ( !) verf op kunst~ harsbasis. Deze verf heeft in vergelij­king met andere verfsoorten een zeer lange levensduur en verzeept niet op een kalkhoudende ondergrond, alle­maal eisen die aan goede buiten­muurverf gesteld moeten worden. La­ten we echter bij het begin beginnen.
Copyright © 2022 Verfbeter.nl. Alle rechten voorbehouden.