Binnen schilderen tips en trucs
Binnen schilderen tips en trucs
Binnen schilderen, tips en trucs voor diverse binnenschilder klussen
Voorbereiden bij schilderen
Voor te schilderen van muren is meer voorbereiding nodig dan bij behan­gen. Zelfs kleine oneffenheden zijn bij geschilderde muren zichtbaar als ze niet eerst zorgvuldig zijn gevuld of wegge­schuurd.
• Als een verder in goede staat ver­kerende muur is overdekt met kleine krimpscheurtjes, kan het oppervlak beplakt worden met kaasdoek. Over dat kaasdoek kan dan met elke soort verf worden geschilderd.
• Nieuw gepleisterde muurvlakken dienen minstens enige weken te dro­gen voordat ze met een voorstrijk­middel of verdunde dispersieverf 'verzegeld' worden.
• Nieuwe gipskartonplaten kunnen met een laag gipsplaat-primer wor­den voorgestreken.
• Een eerder met dispersieverf (bij­voorbeeld latexverf) geschilderde muur die moet worden overgeverfd, eerst grondig van onder naar boven met water en zeep afwassen en naspoelen. Een met olieverf of synthetische verf geschilderde muur is schoon te maken met water en een scheut ammonia. Zorg ervoor dat geen water terechtkomt in lichtscha­kelaars en wandcontactdozen.
• De conditie van een oude verflaag kan worden getest met kleefband: komt er bij het weer lostrekken van het kleefband verf mee, dan zit er niets anders op dan de oude verflaag te verwijderen.
• Het eerste waar rekening mee moet worden gehouden is het licht: begin nooit te schilderen bij daglicht om te eindigen bij kunstlicht. Soms gebeurt het dat daardoor eenzelfde vlak tweemaal wordt geschilderd om­dat bij kunstlicht niet meer is te zien waar men is gebleven. Daarom moet de muur in één keer worden vol­tooid. Als het werk halverwege voor een pauze wordt onderbroken, blij­ven de droge verfstreken later zicht­baar onder de voltooide verflaag.
• Begin bij muren aan de bovenkant bij het venster. Bestrijk de muur met brede, horizontale streken en werk zo naar de plint beneden. Rond raam- en deurkozijnen is het beter met een smallere kwast te werken. Voordat met dispersieverf (muurverf op wa­terbasis) wordt begonnen, eerst de ramen sluiten om de verf niet te snel te laten drogen, zodat er dus genoeg tijd is om ook hoeken en randen bij te werken.
• Is het werk gereed, de ramen weer openen om de droogtijd te versnellen. Ruwe oppervlakken met verdunde verf voorstrijken, bij reeds geschil­derde vlakken is dat niet nodig. Als de verf met goed dekt, dan niet een dik­kere laag proberen op te brengen maar rustig wachten tot de eerste laag droog is en dan pas de tweede laag opbrengen. Een perfect geschilderde muur bestaat vaak uit twee of drie lagen.

Schilderwerk binnenshuis is anders dan buiten. In huis hoeft u de verf en het materiaal niet zo sterk te beschermen tegen verwering. De verfraaiende functie is veel belangrijker. Toch zijn er in huis ook plaatsen waar de verf tegen vocht of slijtage moet worden beschermd. Bescherming is nodig bij de bin­nenkanten van ramen en buitendeu­ren, maar ook in badkamers, keukens en bijkeukens, waar meestal een vochtig klimaat heerst. Daarnaast zijn er houten vloeren en cv-radiatoren die tegen slijtage en roestvorming moeten worden beschermd. Schilderen binnenshuis vereist meer voorbereiding. Meubels, wandversie­ringen en vloerbedekking moeten worden afgevoerd of afgedekt met oude lappen of plastic. Verder moet het te schilderen vertrek zeer goed geventileerd worden, zodat scha­delijke dampen weg kunnen. Ramen en deuren open dus. Maar pas op voor tocht. Schilder daarom bij voor­keur in het zachte voorjaar.

Succes met binnen schilderen, Team Verfbeter.nl
Copyright © 2023 Verfbeter.nl. Alle rechten voorbehouden.